Walter

Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy “WALTER”
ul. Droga Starotoruńska 5a
87-100 TORUŃ
tel. +48  56 654 25 62 wew. 10 fax. 56 654 25 83
walterhotel@gmail.com